Actualiteiten

    PBL publiceert rapport over biomassa

    07-05-2020
    Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) gevraagd advies uit te brengen over het draagvlak voor en de uitvoerbaarheid van een duurzaamheidskader voor biomassa.

    Daarnaast is het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd als inbreng daarvoor de huidige en toekomstige beschikbaarheid en de optimale toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa voor Nederland in te schatten. De Nederlandse overheid maakt op basis van het SER advies een beslissing.Klik hier om het advies te lezen.