NVDB nieuwsberichten

 • Reactie NVDB en MVO op nieuwsbericht ILT inzake nieuw onderzoek naar biodieselfraude

  05-11-2020
  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een nieuwsbericht gepubliceerd over een opsporingsonderzoek naar een mogelijk geval van biodieselfraude. Volgens het ILT-bericht zou de biodiesel ten onrechte als duurzaam zijn aangemerkt en op de markt zijn gebracht. NVDB en MVO vinden berichten over fraude in biodiesel zeer zorgwekkend. Zowel NVDB als MVO dringen aan op het spoedig invoeren van de aangekondigde maatregelen die de betrouwbaarheid en handhaafbaarheid van het systeem voor de stimulering van hernieuwbare transportbrandstoffen verbeteren. Lees meer

 • Commitment NVDB aan Klimaatakkoord

  15-01-2020
  De NVDB heeft haar commitment uitgesproken aan de uitvoering van het Klimaatakkoord, waar het gaat om afspraken waar de NVDB direct bij is betrokken. Met het Klimaatakkoord is Nederland koploper in de ontwikkeling van een totaalpakket aan maatregelen om ambitieuze klimaatdoelen te bewerkstelligen. Het Klimaatakkoord bevat een breed pakket van afspraken, maatregelen en instrumenten om de Nederlandse CO2-uitstoot in 2030 met ten minste 49% te reduceren.  Lees meer

 • Argent Energy als lid toegetreden tot NVDB

  27-06-2019
  Met ingang van 19 juni 2019 heeft Argent Energy Netherlands Holding B.V. zich aangesloten als lid van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen (NVDB). Lees meer