NVDB nieuwsberichten

  • Commitment NVDB aan Klimaatakkoord

    15-01-2020
    De NVDB heeft haar commitment uitgesproken aan de uitvoering van het Klimaatakkoord, waar het gaat om afspraken waar de NVDB direct bij is betrokken. Met het Klimaatakkoord is Nederland koploper in de ontwikkeling van een totaalpakket aan maatregelen om ambitieuze klimaatdoelen te bewerkstelligen. Het Klimaatakkoord bevat een breed pakket van afspraken, maatregelen en instrumenten om de Nederlandse CO2-uitstoot in 2030 met ten minste 49% te reduceren.  Lees meer

  • Argent Energy als lid toegetreden tot NVDB

    27-06-2019
    Met ingang van 19 juni 2019 heeft Argent Energy Netherlands Holding B.V. zich aangesloten als lid van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen (NVDB). Lees meer