Actualiteiten

    Inbreng verkiezingsprogramma's hernieuwbare brandstoffen

    01-09-2023
    De NVDB heeft gezamenlijk met MVO, het bio-LNG Platform en het Platform Hernieuwbare Brandstoffen opgeroepen om in 2030 additioneel 50 PJ extra hernieuwbare brandstoffen in het wegvervoer in te zetten. Klik hier voor de volledige oproep.