Actualiteiten

    Commitment NVDB aan Klimaatakkoord

    15-01-2020
    De NVDB heeft haar commitment uitgesproken aan de uitvoering van het Klimaatakkoord, waar het gaat om afspraken waar de NVDB direct bij is betrokken. Met het Klimaatakkoord is Nederland koploper in de ontwikkeling van een totaalpakket aan maatregelen om ambitieuze klimaatdoelen te bewerkstelligen. Het Klimaatakkoord bevat een breed pakket van afspraken, maatregelen en instrumenten om de Nederlandse CO2-uitstoot in 2030 met ten minste 49% te reduceren. De volgende stap is het ondernemen van actie om de CO2-doelstellingen daadwerkelijk en op een kosteneffectieve manier te realiseren.
     
    De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen (NVDB) heeft aan de sectortafel Mobiliteit en verschillende werkgroepen deelgenomen. De NVDB vertegenwoordigt het belang van de producenten van duurzame biobrandstoffen met productiecapaciteit in Nederland. De NVDB en haar leden zetten zich in voor een duurzame toekomst voor volgende generaties. De Nederlandse biobrandstoffensector heeft reeds tussen de € 1,5 - 2 miljard in Nederland ge├»nvesteerd. De huidige in Nederland ge├»nstalleerde productiecapaciteit overstijgt de huidige doelen voor de inzet van hernieuwbare brandstoffen ruimschoots. De duurzame producten die door onze leden worden geproduceerd, hebben een belangrijke rol te vervullen. De biobrandstoffensector investeert in zowel de uitbreiding van productiecapaciteit voor biobrandstoffen voor verschillende transport modaliteiten, als andere duurzame producten en de opbouw van duurzame biobased waardeketens. De NVDB en haar leden committeren zich aan de centrale doelstelling van het Klimaatakkoord om de uitstoot van broeikasgassen met 49% te verminderen voor 2030 en dragen, binnen hun mogelijkheden, bij aan de uitvoering van de afspraken. Zie hier een overzicht van de deelnemende partijen.