Position papers

  • Reactie consultatie Wet milieubeheer RED2

    03-02-2020

    Er vindt een openbare consultatie plaats over een wetsontwerp voor wijziging van de Wet milieubeheer (hierna: ‘Wm’) ter implementatie van de herziene Europese Richtlijn hernieuwbare energie (RED2). De NVDB heeft samen met MVO en Vernof gereageerd op deze consultatie.

    Lees meer