Actualiteiten

  Position paper MVO & NVDB m.b.t. separate mandaten voor wegvervoer, luchtvaart- en scheepvaart

  11-06-2020
  Het stimuleringsbeleid moet op de lange termijn zekerheid bieden voor de inzet van hernieuwbare brandstoffen in de lucht- en scheepvaart en tegelijk moet worden ingezet op het geleidelijk toenemende gebruik van hernieuwbare brandstoffen in het wegvervoer. Wij stellen hiertoe een geïntegreerde aanpak voor, die:

  1. een langdurig verhoogde inzet van hernieuwbare brandstoffen door alle individuele transportmiddelen borgt;
  2. voorziet in competitieve criteria die investeringen in nieuwe en bestaande hernieuwbare brandstoffen aantrekt en die verbreding van de duurzame grondstoffenbasis voor hernieuwbare brandstoffen voor alle transportmiddelen stimuleert;
  3. vrije, eerlijke en open handel mogelijk maakt en de bestaande en toekomstige investeringen in hernieuwbare brandstoffen voor alle transportmiddelen beschermt.

  Lees hier het volledige position paper. 

  Click here for English