Actualiteiten

  Reactie consultatie Wet milieubeheer RED2

  03-02-2020
  Het wetsontwerp heeft hoofdzakelijk betrekking op de bepalingen uit de RED2 die zien op vervoer en houdt rekening met de afspraken over hernieuwbare transportbrandstoffen in het Klimaatakkoord. Beoogd wordt de wijzingen van de Wm per 1 januari 2022 van kracht te laten zijn. In de notitie geven de volgende brancheorganisaties een reactie op de voorstellen:
  • Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen (NVDB)
  • MVO – de ketenorganisatie voor oliën en vetten
  • Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Oliën en Vetten (Vernof)

  Gezamenlijk vertegenwoordigen deze organisaties 51 bedrijven die actief zijn in de Nederlandse biobrandstoffenketen met naar schatting een omzet van € 1,9 miljard per jaar.

  Zie hier de volledige reactie op de consultatie.