Actualiteiten

  Reactie op consultatie wijziging Besluit energie vervoer ter implementatie van de RED2

  04-02-2021

  De reactie op hoofdlijnen

  • Zet in op een bovenlineair groeipad voor de jaarverplichting met als doel 35% in 2030
  • Bied een stabiel en langjarig perspectief op groei voor de fysieke inzet van alle soorten duurzame biobrandstoffen waarbij mandaten voor subsectoren zorgen dat elke afzonderlijke sector zijn bijdrage levert
  • Indien een limiet op biobrandstoffen uit materialen vermeld op Annex IX, deel B, van de RED2 wordt vastgesteld, dan moet het niveau in 2022 tenminste worden vastgesteld op 12%. Deze limiet zal vervolgens geleidelijk moeten oplopen met 0,5%-punt per jaar naar 16% in 2030
  • De limiet op biobrandstoffen uit voedsel- en voedergewassen met een laag ILUC-risico of een gecertificeerd laag ILUC-risico zal vanaf 2022 tenminste moeten worden vastgesteld op het huidige niveau van 5% om recht te oen aan de miljardeninvesteringen van het Nederlandse bedrijfsleven.
  Zie hier de volledige reactie op de consultatie.