Over Biobrandstoffen

Biobrandstoffen zijn een milieuvriendelijke oplossing en alternatief voor het gebruik van fossiele brandstoffen. De inzet hiervan kan tot 90% aan CO2-reductie realiseren, waarbij alle emissies in de keten (van well-to-wheel) worden meegenomen. Biobrandstoffen worden gemaakt uit biomassa. Biobrandstoffen worden bijvoorbeeld geproduceerd uit duurzaam geteelde gewassen, zoals raapzaad. Steeds meer worden biobrandstoffen geproduceerd uit afval en residuen, zoals gebruikt frituurvet, dierlijke vetten en industrieel afval, maar ook lignocellulosisch materiaal en industrieel afval. De biobrandstoffen en grondstoffen moeten aan duurzaamheidseisen voldoen die op Europees niveau in wet- en regelgeving zijn vastgelegd. Met de inzet van biobrandstoffen wordt de afhankelijkheid van olieproducerende landen verminderd.

Het Nederlandse wagenpark bestaat nog grotendeels uit auto’s met een verbrandingsmotor. Benzine en diesel zullen dan ook voorlopig de dominante brandstoffen blijven. Duurzame biobrandstoffen kunnen hierin tot 100% worden bijgemend. Daarom zijn duurzame biobrandstoffen een belangrijke optie om de CO2-uitstoot van het Nederlandse wagenpark kosteneffectief te verlagen. Momenteel wordt de CO2-reductie in het wegvervoer in Nederland hoofdzakelijk gerealiseerd door de inzet van duurzame biobrandstoffen. Het zwaar wegvervoer, de scheepvaart en luchtvaart zullen op de lange termijn ook nog afhankelijk zijn van vloeibare brandstoffen. Met de inzet van duurzame biobrandstoffen kunnen deze sectoren worden verduurzaamd en kan een hoge CO2-reductie worden gerealiseerd. De inzet van biobrandstoffen zal in deze vervoerssectoren - met beperkte alternatieven - de komende jaren verder moeten worden opgeschaald. 

In Nederland wordt momenteel bijna 2 Mton duurzame biobrandstoffen geproduceerd en de geĆÆnstalleerde capaciteit biedt ruimte voor groei tot circa 2,7 Mton. Hiermee is Nederland een koploper in de productie van duurzame biobrandstoffen in Europa en is een hub gecreĆ«erd voor duurzame grondstoffen. De productie en verwerking van biobrandstoffen draagt naast de verduurzaming van de transportsector ook bij aan internationale verduurzaming van de agrarische sector, de ontwikkeling van een circulaire en biobased economie. Bovendien profiteert Nederland van de investeringen en werkgelegenheid in deze duurzame bedrijfstak. 

Biobrandstoffen