Organisatiestructuur


Algemene ledenvergadering
De NVDB houdt elk jaar een algemene jaarvergadering. In deze vergadering worden verschillende  belangrijke besluiten genomen, zoals het goedkeuren van de begroting voor het volgende jaar.
 
Bestuur, voorzitter en vicevoorzitter  
Onze leden hebben een bestuur aangesteld om de vereniging te leiden. Bestuursleden kunnen uitsluitend worden benoemd uit vertegenwoordigers van de leden met productiecapaciteit in Nederland. Het bestuur beslist over onder meer het vaststellen van nieuwe standpunten.
Bart Leenders is voorzitter van het bestuur en voorzitter van de NVDB. 
 
Werkgroepen
De NVDB kent op dit moment twee werkgroepen. Deze vormen een platform voor het uitwisselen van gedachten en gezichtspunten en het delen van informatie en kunnen standpunten voorstellen aan het bestuur. Werkgroepen richten zich over het algemeen op één thema en zijn van tijdelijke aard.
 
Secretariaat
In haar beleidsvorming, belangenbehartiging, contacten met stakeholders, begeleiding van de commissies en uitvoering en verzorging van de praktische organisatie van de vereniging wordt de NVDB professioneel ondersteund en begeleid door Brabers. Secretaris en eerste aanspreekpunt van de vereniging is Jan Verschoor.