Over de NVDB


 
De branchevereniging voor de biobrandstofsector
De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen (NVDB) behartigt de belangen van de Nederlandse biobrandstoffensector. Onze leden produceren biobrandstof en onze geassocieerde leden spelen een andere rol in de biobrandstoffensector en houden zich bijvoorbeeld bezig met research naar biobrandstof, consultancy, projectontwikkeling, financiering of andere activiteiten.
 
Onze leden vertegenwoordigen met elkaar zo'n 80% van de productiecapaciteit voor biobrandstof in Nederland.

Wat doen wij?
De NVDB behartigt de belangen van haar leden in de ruimste zin van het woord. Zo zijn wij een gesprekspartner voor het ministerie van I&W, het ministerie van EZK, de NEa, RVO en de Tweede Kamer.

De NVDB in het kort
Het doel van de vereniging is het bevorderen van een duurzame en concurrerende Nederlandse biobrandstofsector en het bevorderen van duurzame biobrandstof als product. Dit doel wordt nagestreefd via onder meer de volgende activiteiten:
 
● Het bijhouden van wetgeving en overheidsbeleid dat relevant is voor de
   biobrandstoffensector en het informeren van de leden hierover;
● Belangenbehartiging, zowel op nationaal als Europees niveau, door het presenteren
   van onderbouwde standpunten aan beleidsmakers;
● Deskundige gesprekspartner voor overheid en belanghebbende organisaties en
   instanties;
● Het onderhouden van contacten met de Europese biobrandstofassociatie European Biodiesel Board (EBB).