20161122 Inbreng consultatie Besluit energie vervoer
Inbreng NVDB voor de consultatie over het concept Besluit energie vervoer t.b.v. de ILUC-richtlijn en art. 7a uit de Richtlijn brandstofkwaliteit.


20160905 Inbreng consultatie Wet milieubeheer
Inbreng NVDB voor de consultatie over de wijziging van de Wet milieubeheer t.b.v. de ILUC-richtlijn en art. 7a uit de Richtlijn brandstofkwaliteit.


20150528 Inbreng voor de open consultatie met betrekking tot het Energieadvies 2050
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft een consultatie gehouden voor het advies over een duurzame energievoorziening in 2050. Hier treft u de inbreng van de NVDB voor dit advies.


20130827 - ECOFYS: Biofuels subsidies significantly lower than previously estimated
In April 2013, a study published by the Global Subsidies Initiative and the International Institute for Sustainable Development stated that biofuels in the EU had received subsidies worth € 9.3 - 10.7 billion in 2011. Commissioned by the German Biofuels Industry (VDB), Ecofys reviewed this study and revealed that the calculated biofuel subsidies were considerably overestimated.


20130620 - Rapport Wereldbank 'Long-Term Drivers of Food Prices'
Volgens een nieuw rapport van de Wereldbank zijn hoge olieprijzen de hoofdoorzaak van de stijging van de voedselprijzen. Het effect van biobrandstoffen op voedselprijzen is niet zo sterk als is gerapporteerd in eerdere studies.


20130613 - Database says level of global 'land grabs' exaggerated, ‘no clear bias towards biofuel crops’
Researchers have released a new version of a database that records global land acquisitions by governments and private investors.


20120713 Reactie op de notitie Biomassa en beleid hoe sturen op minder CO2
Wij hebben met interesse de notitie Biomassa en beleid: hoe sturen op minder CO2? gelezen en zijn verheugd over het pleidooi om over te stappen op sturing op prestaties (CO2)...