20150528 Inbreng voor de open consultatie met betrekking tot het Energieadvies 2050
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft een consultatie gehouden voor het advies over een duurzame energievoorziening in 2050. Hier treft u de inbreng van de NVDB voor dit advies.