20170403-NVDB-Brief-Informateur


20161122 - Gezamenlijke brief NVDB MVO VERNOF over implementatie ILUC-richtlijn
Gezamenlijke brief van de NVDB, MVO en Vernof aan Staatssecretaris Dijksma met betrekking tot de implementatie van de ILUC-richtlijn.


20141002 - CO2 reductiedoelstelling voor transport in 2030 pakket
Brief aan Staatssecretaris Mansveld met betrekking tot de vaststelling van een Europese doelstelling voor reductie van broeikasgassen in de transportsector.


20140211 - Sturen op CO2 in de transportsector.
Letter from the NVDB & several NGO's which was sent to the Dutch Parliament in preparation of the debate on the EC 2030 framework.


20121012 - Brief aan de Tweede Kamer over de stimulering van betere biobrandstoffen
Op 9 oktober 2012 vindt het AO Milieuraad plaats. Op de agenda van het AO staat onder meer het biobrandstoffenbeleid. U heeft herhaaldelijk met de Staatssecretaris van I&M gedebatteerd over de verhoging van de bijmengverplichting voor biobrandstoffen.


20120912 - Brief aan de heer J.J. Atsma over de stimulering van betere biobrandstoffen
Excellentie, U heeft herhaaldelijk met de Tweede Kamer gedebatteerd over de verhoging van de bijmengverplichting voor biobrandstoffen. In die debatten en onder belangrijke stakeholders zoals het Rotterdam Climate Initiative (RCI) en de Commissie Corbey1....