20121012 - Brief aan de Tweede Kamer over de stimulering van betere biobrandstoffen
Op 9 oktober 2012 vindt het AO Milieuraad plaats. Op de agenda van het AO staat onder meer het biobrandstoffenbeleid. U heeft herhaaldelijk met de Staatssecretaris van I&M gedebatteerd over de verhoging van de bijmengverplichting voor biobrandstoffen.


20120912 - Brief aan de heer J.J. Atsma over de stimulering van betere biobrandstoffen
Excellentie, U heeft herhaaldelijk met de Tweede Kamer gedebatteerd over de verhoging van de bijmengverplichting voor biobrandstoffen. In die debatten en onder belangrijke stakeholders zoals het Rotterdam Climate Initiative (RCI) en de Commissie Corbey1....