20120920 - U-bocht biobrandstofbeleid schaadt economie, milieu én innovatie biobrandstofsector
Den Haag, 20 september – De NVDB vindt dat de gelekte voorstellen van de Europese Commissie om CO2-uitstoot door indirecte veranderingen in landgebruik (ILUC) te voorkomen hun doel voorbijschieten. De radicale koersverandering heeft grote gevolgen voor reeds gedane investeringen en kost werkgelegenheid.


20120816 - Werkelijke oorzaken en oplossingen voor hoge voedselprijzen blijven onderbelicht
Den Haag, 16 augustus 2012 – Biobrandstoffen worden wederom ten onrechte aangewezen als een belangrijke oorzaak van de sterke stijging van de voedselprijzen. Wereldwijd wordt hoogstens 1 tot 2% van alle landbouwgrond gebruikt voor de productie van biobrandstoffen.