20130905 - Bart Leenders nieuwe voorzitter branchevereniging NVDB
Den Haag, 5 september 2013 - Bart Leenders is vanaf heden voorzitter van de NVDB, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen. Hij zal de voorzittershamer overnemen van Rob Voncken, die per 1 september is gestopt als CEO van BioMCN en daarom ook binnen de NVDB het stokje overdraagt. Het bestuur van de NVDB dankt Rob Voncken voor zijn uitstekende werk en het initiatief en de visie om de branchevereniging op te richten, die in de uitdagende politieke en maatschappelijke omgeving van de biobrandstoffensector onmisbaar is.


20130201 - Nieuwe website www.nvdb.org online
Den Haag, 1 februari – De website van de NVDB is online. Op de website wordt uitgelegd waarom de NVDB de inzet van duurzame biobrandstof noodzakelijk vindt en hoe de overheid ervoor zorgt dat biobrandstof wordt ‘bijgemengd’ in benzine en diesel.