20190522 Reactie van MVO en NVDB op de Signaalrapportage ILT inzake onderzoek OM t.a.v. biodiesel

Staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) heeft de Tweede Kamer ge├»nformeerd over een strafrechtelijk onderzoek naar een geval van fraude rondom biodiesel. De biodiesel zou ten onrechte als duurzaam zijn aangemerkt en verhandeld, blijkt uit het meegezonden signaalbericht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Brancheorganisaties MVO en NVDB vinden de berichtgeving zeer zorgwekkend en volgen de ontwikkelingen nauwlettend. Frans Claassen, directeur van MVO: “Zonder op de conclusies van het onderzoek vooruit te lopen, nemen wij met kracht afstand van alle vormen van fraude aangaande duurzame biobrandstoffen.”

Duurzame biobrandstoffen, zoals duurzame biodiesel geproduceerd uit gebruikt frituurvet, leveren een hoge CO2-reductie op en dragen bij aan het realiseren van klimaatdoelstellingen. Daarom wordt het gebruik van duurzame biobrandstoffen in Nederland en daarbuiten gestimuleerd. MVO en NVDB staan voor een betrouwbare en transparante industrie. De sector voelt zich gesteund door een overheid die inzet op een betrouwbaar en handhaafbaar systeem dat de inzet van aantoonbaar duurzame biobrandstoffen stimuleert. Wij zien de eventuele lessen die uit deze casus kunnen worden getrokken met grote belangstelling tegemoet. Zodra de feiten bekend zijn, zullen wij direct hierover het gesprek aangaan met de betrokken overheidsinstanties”, aldus Claassen.