20170628 NVDB Position paper Innovatie en RED2
In dit position paper geeft de NVDB haar standpunt over het bevorderen van innovatie door producenten van duurzame biobrandstoffen en het voorstel voor het Europees biobrandstoffenbeleid voor de periode 2021 - 2030 (RED 2).


20160707 NVDB Position paper Energie Dialoog
In dit position paper geeft de NVDB haar standpunten ten aanzien van het gebruik van duurzame biobrandstoffen binnen een klimaatneutrale energievoorziening. Hiermee levert de NVDB inbreng voor de Energie Dialoog.


20150925 Position paper over de implementatie van de ILUC-richtlijn
Met de komst van de ILUC-richtlijn is het Europees beleid voor duurzame biobrandstoffen gewijzigd. Dit aangepaste beleid zal in Nederland moeten worden geïmplementeerd in wetgeving. Hier wordt de positie van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Biobrandstoffen puntsgewijs weergeven.


20141107 - NVDB Position Paper over de Duurzame Brandstofvisie met LEF
Position paper van de NVDB met een toelichting op haar standpunt ten aanzien van de Duurzame Brandstofvisie.


20141002 - Position paper Europees biobrandstoffen beleid
In dit position paper geeft de NVDB een toelichting op haar standpunt ten aanzien van het klimaat- en energiepakket voor 2030 en het ILUC-voorstel


20130321 - ILUC
Dit betreft een nieuwe versie van het position paper over de ILUC-voorstellen van de Europese Commissie is. De paragraaf over ILUC-factoren is aangescherpt en er is een standpunt over de ‘dividing wall or subgoal for petrol and diesel’ toegevoegd.


20130128 - Voedselprijzen
De NVDB zal in dit position paper ter voorbereiding van de hoorzitting van de Vaste Kamercommissie voor EZ op 30 januari vooral ingaan op een specifiek vraagstuk: het vermeende verband tussen de productie van biobrandstof en voedselprijzen.


20120831 - De stimulering van betere biobrandstoffen door het stellen van een scherp CO2-doel
De Tweede Kamer en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (I&M) hebben herhaaldelijk gedebatteerd over de verhoging van de bijmengverplichting voor biobrandstoffen.


20120111- De voorstellen van de Europese Commissie met betrekking tot ILUC
Inleiding en achtergrond De Europese Commissie heeft verregaande voorstellen gedaan om de transitie te starten naar biobrandstoffen met een substantiële CO2-reductie, wanneer ook geschatte emissies door indirecte veranderingen in landgebruik (ILUC) in beschouwing zijn genomen