20120831 - De stimulering van betere biobrandstoffen door het stellen van een scherp CO2-doel
De Tweede Kamer en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (I&M) hebben herhaaldelijk gedebatteerd over de verhoging van de bijmengverplichting voor biobrandstoffen.


20120111- De voorstellen van de Europese Commissie met betrekking tot ILUC
Inleiding en achtergrond De Europese Commissie heeft verregaande voorstellen gedaan om de transitie te starten naar biobrandstoffen met een substantiƫle CO2-reductie, wanneer ook geschatte emissies door indirecte veranderingen in landgebruik (ILUC) in beschouwing zijn genomen