20130321 - ILUC
Dit betreft een nieuwe versie van het position paper over de ILUC-voorstellen van de Europese Commissie is. De paragraaf over ILUC-factoren is aangescherpt en er is een standpunt over de ‘dividing wall or subgoal for petrol and diesel’ toegevoegd.


20130128 - Voedselprijzen
De NVDB zal in dit position paper ter voorbereiding van de hoorzitting van de Vaste Kamercommissie voor EZ op 30 januari vooral ingaan op een specifiek vraagstuk: het vermeende verband tussen de productie van biobrandstof en voedselprijzen.