20141107 - NVDB Position Paper over de Duurzame Brandstofvisie met LEF
Position paper van de NVDB met een toelichting op haar standpunt ten aanzien van de Duurzame Brandstofvisie.


20141002 - Position paper Europees biobrandstoffen beleid
In dit position paper geeft de NVDB een toelichting op haar standpunt ten aanzien van het klimaat- en energiepakket voor 2030 en het ILUC-voorstel