20150925 Position paper over de implementatie van de ILUC-richtlijn
Met de komst van de ILUC-richtlijn is het Europees beleid voor duurzame biobrandstoffen gewijzigd. Dit aangepaste beleid zal in Nederland moeten worden geïmplementeerd in wetgeving. Hier wordt de positie van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Biobrandstoffen puntsgewijs weergeven.