20160707 NVDB Position paper Energie Dialoog
In dit position paper geeft de NVDB haar standpunten ten aanzien van het gebruik van duurzame biobrandstoffen binnen een klimaatneutrale energievoorziening. Hiermee levert de NVDB inbreng voor de Energie Dialoog.