20170628 NVDB Position paper Innovatie en RED2
In dit position paper geeft de NVDB haar standpunt over het bevorderen van innovatie door producenten van duurzame biobrandstoffen en het voorstel voor het Europees biobrandstoffenbeleid voor de periode 2021 - 2030 (RED 2).