Disclaimer

De NVDB website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de vermelde informatie. De NVDB aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen die kunnen ontstaan bij of ten gevolge van het gebruik of eventuele misbruik van informatie, verkregen uit deze site. De NVDB heeft nimmer de intentie dat de geboden informatie als vervanging kan dienen van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening.