Skip to main content Skip to footer

Duurzaamheidseisen

Biobrandstoffen tellen alleen mee voor klimaatdoelstellingen indien de duurzaamheid is aangetoond. Daarvoor zijn op EU-niveau strenge duurzaamheidseisen opgesteld. De naleving wordt geborgd via door de Europese Commissie erkende duurzaamheidssystemen. De NVDB en haar leden onderschrijven de Europese duurzaamheidscriteria en benadrukken het belang van toezicht en transparantie in de gehele internationale keten. Zo wordt de duurzaamheid en een gelijk speelveld verzekerd.

Europese duurzaamheidscriteria

In de Europese Richtlijn hernieuwbare energie (RED2) zijn de duurzaamheidscriteria opgenomen. De gebruikte grondstoffen voor de geproduceerde brandstof mogen niet afkomstig zijn van een land met een hoge biodiversiteitswaarde. Dat betekent bijvoorbeeld niet van een gebied waar oerbos ligt, of beschermde natuurgebieden en graslanden met een grote biodiversiteit. Daarnaast mogen de gebruikte grondstoffen niet leiden tot indirecte veranderingen in het landgebruik. Ook mogen de grondstoffen niet afkomstig zijn van land met hoge koolstofvoorraden. Dit zijn bijvoorbeeld waterrijke gebieden en permanent beboste gebieden of veengebied.

Ook is een drempelwaarde vastgelegd voor de minimale broeikasgasreductie die een duurzame biobrandstof moet behalen. De broeikasgasintensiteit van biobrandstoffen moet tenminste 50% lager zijn dan fossiele brandstoffen en voor nieuwe installaties geldt een ondergrens van 65%. Deze CO2-intensiteit wordt over de gehele keten gemeten, volgens het zogenoemde ‘Well to Wheel’ (WtW) principe. 

Over de RED2 wordt meer uitgelegd op de pagina over wetgeving.

Aantonen duurzaamheid via duurzaamheidssystemen

Via de jaarverplichting moeten partijen die biobrandstoffen inboeken bij de NEa (Nederlandse Emissieautoriteit) aantonen dat de ingeboekte brandstoffen aan Europese duurzaamheidscriteria voldoen. Een door de Europese Commissie erkend duurzaamheidssysteem, zoals ISCC of REDcert, moet het bedrijf dat de brandstof inboekt controleren en erkennen. In Nederland moeten alle schakels in de keten gecertificeerd zijn door een erkend duurzaamheidssysteem, tot aan de partij die de brandstof in Nederland als hernieuwbare brandstof inboekt. Ook gelden er op nationaal niveau aanvullende eisen voor bijvoorbeeld de verificatie van dubbeltellende grondstoffen (dubbeltellingsverificatie) en de fysieke aantoonbaarheid van een biobrandstof in geleverde brandstof. Meer informatie is hierover te vinden op de website van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).