Skip to main content Skip to footer

 

Biobrandstoffen

Biobrandstoffen zijn een milieuvriendelijke oplossing en alternatief voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Als alle emissies in de keten (van well to wheel) worden meegerekend, kan het gebruik van biobrandstoffen de CO2-uitstoot tot 90% verminderen.

Duurzame brandstof van biologische oorsprong

Duurzame biobrandstoffen worden gemaakt uit biogrondstoffen, ofwel 'biomassa'. Denk hierbij aan residuen uit de landbouw, afval uit de voedingsmiddelenindustrie, residustromen uit industriële sectoren of duurzaam geteelde gewassen. De grondstoffenbasis bestaat uit de in de maatschappij beschikbare voorraden biogrondstof en is voortdurend in ontwikkeling. De uitbreiding en optimalisatie van de grondstoffenbasis is een belangrijke pijler in de R&D-activiteiten van onze bedrijven. De biogrondstoffen die op dit moment het meest in Nederland worden ingezet zijn afvalvetten, zoals gebruikt frituurvet. Daarnaast neemt de inzet van geavanceerde biobrandstoffen uit moeilijk te verwerken en op te schalen stromen geleidelijk verder toe. De inzet van biobrandstoffen uit gewassen blijft in Nederland stabiel op een relatief laag niveau in vergelijking met andere landen.

Eisen aan duurzaamheid

Zowel de biobrandstoffen als de grondstoffen voor de biobrandstoffen moeten voldoen aan duurzaamheidseisen. De biodiversiteit moet zijn beschermd, kappen van bossen of regenwoud moet zijn uitgesloten, land met hoge koolstofvoorraden mogen niet worden gebruikt en over de hele productieketen moet een hoge CO2-reductie worden behaald. Alle duurzame biobrandstoffen die in Europa worden ingezet moeten voldoen aan deze eisen om te kunnen bijdragen aan de klimaat- en energiedoelstellingen. Deze eisen en het toezicht hierop zijn op Europees niveau in wet- en regelgeving vastgelegd. Alle bedrijven die actief zijn in deze keten moeten door middel van certificeringen aantonen dat zij aan de duurzaamheidscriteria voldoen. Hierop wordt ook toegezien door de handhavende instanties, zoals de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). 

MEER OVER DUURZAAMHEIDSEISEN

Alternatief voor fossiel

Biobrandstoffen zijn een milieuvriendelijk alternatief voor fossiele transportbrandstoffen en kunnen worden toegepast in benzine, diesel, stookolie of kerosine of als volwaardig alternatief worden ingezet. Als alle emissies in de keten (van well to wheel) worden meegerekend, kan het gebruik van duurzame biobrandstof een CO2-reductie tot wel 90% opleveren. 

Energieonafhankelijkheid

Biobrandstoffen zijn direct beschikbaar en de productie kan binnen bestaande installaties verder worden opgeschaald. Ook voor de biogrondstoffen zijn wij minder afhankelijk van specifieke geografische gebieden. De biogrondstoffen komen voor een groot deel uit Nederland en de rest van Europa. Hiermee zijn we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en kunnen mogelijke brandstoftekorten beter worden opgevangen. Door biobrandstoffen te gebruiken verminderen we niet alleen de CO2-uitstoot, maar worden we ook minder afhankelijk van het importeren van fossiele brandstof uit olieproducerende landen, zoals Rusland. Het aanbod van duurzame biobrandstoffen biedt ook toekomstperspectief voor de Nederlandse raffinagesector. 

Direct te gebruiken in bestaande wegvoertuigen

In Nederland wordt ingezet op vervanging van het wagenpark door batterij-elektrische of waterstof-elektrische voertuigen. Het grootste deel van het Nederlandse wagenpark bestaat op dit moment uit voertuigen met een verbrandingsmotor. Dit zal ook in de nabije toekomst het geval zijn, waarbij de overgang bij personenauto's het snelst zal gaan plaatsvinden. Omdat vrachtwagens nog relatief lang afhankelijk zullen blijven van vloeibare energiedragers, blijven benzine en diesel voorlopig de dominante brandstoffen. Duurzame biobrandstoffen kunnen hierin worden bijgemengd, zonder dat aanpassing van tankstations of motoren nodig is. Biobrandstoffen zijn dan ook een schaalbare oplossing voor duurzame mobiliteit die vandaag al mogelijk en betaalbaar is.

Oplossing voor de luchtvaart en scheepvaart

Naast de inzet in wegvoertuigen zijn duurzame biobrandstoffen ook een belangrijk spoor voor verduurzaming van de scheepvaart en de luchtvaart. Voor deze beide sectoren is elektrificatie voorlopig nog geen optie. Om te voldoen aan duurzaamheidsambities en regelgeving zal de productie en inzet van duurzame biobrandstoffen in de luchtvaart en scheepvaart de komende jaren steeds verder toenemen.

Kosteneffectieve CO2-reductie

De inzet van duurzame biogrondstoffen ter vervanging van fossiele grondstoffen levert een hoge CO2-reductie op. Daarnaast kunnen duurzame biobrandstoffen worden ingezet binnen de bestaande infrastructuur en het huidige wagenpark. Dit maakt dat duurzame biobrandstoffen een kosteneffectieve oplossing zijn om CO2-uitstoot te reduceren. Dit geldt zowel voor bedrijven en organisaties die hun wagenpark of vloot willen verduurzamen als voor partijen die aan regelgeving moeten voldoen.

Nederland als hub 

In Nederland wordt op dit moment 1,8 miljoen ton duurzame biobrandstof geproduceerd voor de internationale markt. Met de geïnstalleerde productiecapaciteit kunnen we dit uitbreiden naar 2,7 miljoen ton. Onze leden hebben investeringen aangekondigd waarmee deze capaciteit kan worden verdubbeld. Hiermee is Nederland een koploper in de productie van duurzame biobrandstoffen in Europa en is een hub gecreëerd voor duurzame biogrondstoffen. Ook produceren onze bedrijven duurzame grondstoffen voor de chemische en materialensector.

Nuttige toepassing voor afval en residuen

In Nederland zetten we hoofdzakelijk biobrandstoffen uit afvalstromen in, zoals gebruikt frituurvet of industrieel afval. Onze bedrijven maken van deze afvalstoffen weer duurzame eindproducten, zoals biobrandstoffen en grondstoffen voor de chemie. Hiermee draagt onze sector bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie met een hoogwaardige toepassing van biogrondstoffen. De productie en verwerking van biobrandstoffen draagt naast de verduurzaming van de mobiliteitssector ook bij aan internationale verduurzaming van de agrarische sector en een circulaire, biobased economie. Bovendien profiteert Nederland van de investeringen en werkgelegenheid in deze duurzame bedrijfstak.

MEER OVER WETGEVING VOOR BIOBRANDSTOF