Skip to main content Skip to footer

Transparantie

De internationale brandstofketen is complex en er zijn zeer veel partijen betrokken. Om de inzet van biobrandstoffen te stimuleren is het van groot belang dat de juiste informatie over een brandstof in alle schakels van de keten wordt doorgegeven. Deze informatie moet betrouwbaar én controleerbaar zijn. Momenteel wordt in Europa de Uniedatabase (UDB) ingevoerd. Deze database zorgt voor een grotere transparantie en betrouwbaarheid van informatie in de keten. De Europese Commissie en de lidstaten kunnen via dit systeem een biobrandstof volgen vanaf de oorsprong (ook buiten de EU) tot het moment waarop de brandstof op de markt wordt gebracht. De NVDB onderschrijft het belang van transparantie en verwelkomt de invoer van de Uniedatabase.