Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen (NVDB)

De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen (NVDB) is de branchevereniging van producenten van duurzame biobrandstoffen. De NVDB behartigt de belangen van bedrijven die in Nederland productiecapaciteit hebben gerealiseerd. De gezamenlijke capaciteit van deze bedrijven is circa 1.800.000 ton per jaar, wat neerkomt op circa 5x het volume dat in Nederland wordt ingezet.