Skip to main content Skip to footer

Duurzame biobrandstof. Natuurlijk.

Duurzame biobrandstof. Natuurlijk.

Duurzame biobrandstof. Natuurlijk.

De NVDB is de branchevereniging van producenten van duurzame biobrandstoffen. Onze bedrijven produceren in Nederland vloeibare biobrandstoffen voor wegverkeer, scheepvaart en luchtvaart. De gezamenlijke productiecapaciteit van onze leden in Nederland is 1,8 miljoen ton duurzame biobrandstoffen per jaar. Met dit volume kunnen in één jaar meer dan 2 miljoen vrachtwagens worden volgetankt. 

Kosteneffectieve CO2-reductie tot 90% reductie over de brandstofketen

Duurzaamheid geborgd op basis van onafhankelijke Europese criteria en duurzaamheidssystemen

Productiecapaciteit méér dan 2 miljoen volgetankte vrachtwagens op jaarbasis

Direct te gebruiken in verbrandingsmotoren in het huidige wagenpark 

Bevordering van energieonafhankelijkheid door diversifiëring van energiebronnen

THEMA'S

Wetgeving

Wetgeving biobrandstoffen - In Europa en Nederland is de productie en het gebruik van biobrandstoffen in verschillende wetten, richtlijnen en besluiten geregeld. Lees meer...

Biogrondstoffen

Meer soorten biogrondstoffen - De biobrandstoffensector investeert in het bruikbaar maken, uitbreiden en optimaal benutten van het aanbod van duurzame biogrondstoffen. Dit is noodzakelijk om te voorzien in de toenemende vraag naar biobrandstoffen en andere toepassingen, bijvoorbeeld vanuit de chemie en materialensector. Lees meer...

CO2-reductie

CO2-reductie in de mobiliteitssector - In 2021 was de totale CO2-emissiereductie van de vervoerssector 6,3% ten opzichte van 2010, welk jaar als Europese uitgangsnorm wordt gehanteerd. Deze reductie staat gelijk aan 2,4 megaton CO2. Biobrandstoffen speelden hierin een cruciale rol. Lees meer...

Duurzaamheid

Duurzaamheidseisen - Een voorwaarde voor de inzet van de biobrandstoffen is dat deze aantoonbaar moeten voldoen aan de strenge duurzaamheidseisen die zijn vastgelegd in de RED. Dit wordt geborgd met door de Europese Commissie erkende duurzaamheidssystemen. Lees meer...

Transparantie

Een transparante sector - De internationale brandstofketen is complex en er zijn zeer veel partijen betrokken. Om de inzet van biobrandstoffen te stimuleren is het van groot belang dat de juiste informatie over een brandstof in alle schakels van de keten wordt doorgegeven. Lees meer...

ACTUEEL