Skip to main content Skip to footer

Reactie op consultatie wijziging Besluit energie vervoer ter implementatie van de RED2

In samenwerking met MVO en Vernof heeft de NVDB gereageerd op de internetconsultatie over het Besluit energie vervoer voor de periode 2022-2030. Met deze wijziging wordt de herziene EU Richtlijn hernieuwbare energie (RED2) in de regeling geïmplementeerd.

Kernpunten van de reactie:

Zet in op een bovenlineair groeipad voor de jaarverplichting met als doel 35% in 2030

Bied een stabiel en langjarig perspectief op groei voor de fysieke inzet van alle soorten duurzame biobrandstoffen waarbij mandaten voor subsectoren zorgen dat elke afzonderlijke sector zijn bijdrage levert

Indien een limiet op biobrandstoffen uit materialen vermeld op Annex IX, deel B, van de RED2 wordt vastgesteld, dan moet het niveau in 2022 tenminste worden vastgesteld op 12%. Deze limiet zal vervolgens geleidelijk moeten oplopen met 0,5%-punt per jaar naar 16% in 2030

De limiet op biobrandstoffen uit voedsel- en voedergewassen met een laag ILUC-risico of een gecertificeerd laag ILUC-risico zal vanaf 2022 tenminste moeten worden vastgesteld op het huidige niveau van 5% om recht te oen aan de miljardeninvesteringen van het Nederlandse bedrijfsleven.

Zie hier de volledige reactie op de consultatie.