Skip to main content Skip to footer

Position paper MVO & NVDB m.b.t. separate mandaten voor wegvervoer, luchtvaart- en scheepvaart

Samen met MVO doet de NVDB in dit position paper een oproep aan de beleidsmakers om aparte doelstellingen in te voeren voor wegvervoer, luchtvaart en scheepvaart. 

Kernpunten van de reactie:

Het stimuleringsbeleid moet op de lange termijn zekerheid bieden voor de inzet van hernieuwbare brandstoffen in de lucht- en scheepvaart en tegelijk moet worden ingezet op het geleidelijk toenemende gebruik van hernieuwbare brandstoffen in het wegvervoer. Wij stellen hiertoe een geïntegreerde aanpak voor, die:

  1. een langdurig verhoogde inzet van hernieuwbare brandstoffen door alle individuele transportmiddelen borgt;
  2. voorziet in competitieve criteria die investeringen in nieuwe en bestaande hernieuwbare brandstoffen aantrekt en die verbreding van de duurzame grondstoffenbasis voor hernieuwbare brandstoffen voor alle transportmiddelen stimuleert;
  3. vrije, eerlijke en open handel mogelijk maakt en de bestaande en toekomstige investeringen in hernieuwbare brandstoffen voor alle transportmiddelen beschermt.

Lees hier het volledige position paper. 

Click here for English.