Skip to main content Skip to footer

In een brief aan informateurs Dijkgraaf en Van Zwol vraagt de NVDB met het oog op de formatie aandacht voor continuïteit in het biobrandstoffenbeleid.

De NVDB geeft een toelichting op de bijdrage van duurzame biobrandstoffen aan schone, duurzame mobiliteit en het belang van meer strategische onafhankelijkheid in de energievoorziening. De circa € 4 miljard die in Nederland wordt geïnvesteerd in de productie van biobrandstoffen vraagt om ondersteunend beleid. Daarbij dient de aandacht uit te gaan naar investeringszekerheid, het waarborgen van duurzaamheid, vergroten van betaalbaarheid en de uitvoerbaarheid van het beleid.

De volledige brief is hier te lezen.