Skip to main content Skip to footer

Reactie NVDB en MVO op nieuwsbericht ILT inzake nieuw onderzoek naar biodieselfraude

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een nieuwsbericht gepubliceerd over een opsporingsonderzoek naar een mogelijk geval van biodieselfraude. Volgens het ILT-bericht zou de biodiesel ten onrechte als duurzaam zijn aangemerkt en op de markt zijn gebracht. NVDB en MVO vinden berichten over fraude in biodiesel zeer zorgwekkend. Zowel NVDB als MVO dringen aan op het spoedig invoeren van de aangekondigde maatregelen die de betrouwbaarheid en handhaafbaarheid van het systeem voor de stimulering van hernieuwbare transportbrandstoffen verbeteren.
 
Jan Verschoor, secretaris van de NVDB en Frans Claassen, directeur van MVO -de ketenorganisatie voor oliën en vetten zijn eensgezind: “Zonder op de conclusies van het onderzoek vooruit te lopen, nemen wij met kracht afstand van alle vormen van fraude met duurzame biobrandstoffen. Als organisaties staan wij voor de duurzaamheid van biobrandstoffen en de controle hierop.”
 
Duurzame biobrandstoffen, zoals biodiesel, leveren een hoge CO2-reductie op en dragen bij aan het realiseren van klimaatdoelstellingen. Daarom wordt het gebruik van duurzame biobrandstoffen in Nederland en daarbuiten gestimuleerd. NVDB en MVO staan voor een betrouwbare en transparante sector. Beide organisaties hebben actief bijgedragen aan de integrale ketenanalyse van de biobrandstofketen, die aan de Tweede Kamer is verzonden. Op grond van deze analyse heeft staatssecretaris Van Veldhoven maatregelen aangekondigd om de betrouwbaarheid en handhaafbaarheid van het systeem verder te verbeteren.
 
Voor de uitwerking hiervan werken NVDB en MVO actief samen met de overheid en toezichthouders. Beide organisaties roepen partijen op om werk te maken van deze aanbevelingen, zoals een spoedige implementatie van de herziene Richtlijn hernieuwbare energie (‘RED2’) die aanvullende toezichtsbevoegdheden creëert. De maatregelen zijn niet alleen van groot belang voor het vertrouwen van de maatschappij in deze duurzame sector en in de duurzaamheid van de producten. Ook de andere bedrijven in de sector hechten aan een uitvoerbaar systeem en adequaat toezicht.
 
Ook op Europees vlak werken NVDB en MVO nauw samen met de autoriteiten. Beide organisaties hebben actief meegewerkt aan de studie van de Europese Commissie voor het instellen van een Uniedatabase voor biobrandstoffen die de traceerbaarheid van grondstoffen en biobrandstoffen moet verbeteren. Frans Claassen, directeur van MVO -de ketenorganisatie voor oliën en vetten: “het is van groot belang dat de transparantie van de biobrandstoffensector verbetert. De implementatie van de REDII geeft hiervoor de mogelijkheid. Met fraude zullen we de klimaatdoelstellingen niet halen, met de inzet van aantoonbare duurzame biobrandstoffen wel.”.

_____________

Dowload hier de publicatie.