Welkom
De NVDB is de branchevereniging van en voor de Nederlandse biobrandstofsector. De NVDB behartigt de belangen van producenten van biobrandstof die op duurzame wijze wordt geproduceerd. Samen vertegenwoordigen zij ongeveer vijfmaal het totale bijmengvolume van biodiesel en biobenzine in Nederland. Hieronder valt onder andere meer dan 90% van de  totale Nederlandse productiecapaciteit in biodiesel en 13% van de Europese marktvraag. 

Bij de NVDB zijn ook bedrijven betrokken die niet over een eigen productiecapaciteit beschikken, maar wel een belangrijke schakel zijn in de biobrandstofsector en zich bijvoorbeeld bezighouden met de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve biobrandstoffen. 
 
Alle leden van de NVDB onderschrijven de wettelijke duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen.
 
De vereniging streeft naar een ambitieus overheidsbeleid ter stimulering van duurzame biobrandstoffen, klik hier voor het lezen van onze visie.
 
Op deze website vindt u informatie over de vereniging, haar leden, standpunten en algemeen nieuws over de branche.
 
 

Recente publicaties NVDB

20190522 Reactie van MVO en NVDB op de Signaalrapportage ILT inzake onderzoek OM t.a.v. biodiesel

20170628 NVDB Position paper Innovatie en RED2

20170403-NVDB-Brief-Informateur

20161122 Inbreng consultatie Besluit energie vervoer

20161122 - Gezamenlijke brief NVDB MVO VERNOF over implementatie ILUC-richtlijn

Wat is biobrandstof?
De meeste auto’s en andere voertuigen in Nederland rijden op benzine of diesel. Benzine en diesel zijn eindige, fossiele brandstoffen, die voor een groot deel worden gewonnen in Rusland en landen in het Midden-Oosten.

Benzine en diesel kunnen worden vervangen door biobrandstoffen. Biobrandstoffen zijn een milieuvriendelijke oplossing en alternatief voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Biobrandstoffen worden gemaakt uit biomassa. Voorbeelden van biomassa zijn raapzaad en maïs of afval en residuen zoals gebruikt frituurvet en houtsnippers. 

Wat is de jaarverplichting?
Brandstofleveranciers zijn in Nederland in 2020 verplicht om in benzine en diesel 16,4% biobrandstof bij te mengen. Dit wordt de ‘jaarverplichting’ genoemd. Het is onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk om voertuigen voor 100% op biobrandstof te laten rijden.

Waarom is er een jaarverplichting?
Nederland kent om meerdere redenen een jaarverplichting. Biobrandstoffen reduceren de uitstoot van CO2-uitstoot en hiermee wordt klimaatverandering tegengegaan. Ten tweede maken biobrandstoffen Nederland minder afhankelijk maken van eindige, fossiele brandstoffen en van olieproducerende landen. De productie van biobrandstoffen leidt ten derde tot economische groei, werkgelegenheid en innovatie in Nederland. Veel producenten van biobrandstof zijn gevestigd in Nederland. Tot slot draagt de productie van biobrandstoffen bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie (door hergebruik van afvalstoffen) en een biobased economy.